Farmarik.cz - obchodní podmínky


Obecná ustanovení

1.Právní vztah založený uzavřením smlouvy o koupi zboží na serveru www.farmarik.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za využití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.
2. Smlouva o koupi zboží nabízeného na serveru www.farmarik.cz je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
3.Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám do 48 hodin formou elektronické pošty nebo telefonicky na vámi uvedený kontakt potvrdíme přijetí objednávky ke zpracování. Termín dodání je do 3 týdnů od objednání výrobku. Při platbě bankovním převodem se termín dodání začíná počítat ode dne připsání platby na náš účet. V případě, že objednané zboží není možné dodat ani v termínu do 3 týdnů, budeme vás informovat o novém možném termínu dodání. Tehdy Vás požádáme o potvrzení platnosti vaší objednávky.
4.Zboží je dodáváno kurýrem nebo na dobírku prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro celou ČR). Kupující je povinen zboží při dodání převzít a řádně uhradit.
5.V případě větších strojů a zařízení funguje naše stránka pouze na prezentaci výrobků a na jednotlivé zatížení připravíme potvrzení objednávky resp. kupně prodejní smlouvu, v níž budou dohodnuté všechny detaily včetně způsobu dodání a ceny přepravy.

Informace o ochrane osobních údaju naleznete zde.

 

Platební podmínky

1. Zboží doručujeme dobírkou prostřednictvím kurýre a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Účtujeme poštovné a balné ve výši 150,-kč. Cena za dopravu při balíků těžším než 30 kg bude určena individuálně dohodou.
2. V případě zboží vyráběného na zakázku a složitějších zařízení požadujeme platbu předem - převodem na náš účet. V uvedených případech bude zvlášť sjednána cena a spůsob přepravy.

Odstoupení od smlouvy

1.Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí, pokud bylo zboží upraveno podle přání kupujícího nebo bylo vyráběno na objednávku, která byla sjednána na základě vzájemné dohody. (Jedná se především o složitější stroje a zařízení)
2.Pokud je zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a nepoškozeném obalu.
3.Kupujíci má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4.Kupujíci je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží společně dohodnuté dodací termíny.
5.Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy je možné i po vzájemné dohodě.
6.Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určen provozovateli virtuálního obchodu. Tento projev vůle musí mít písemnou listovou podobu.
7.Pokud chce kupující odstoupit od smlouvy u zboží, které již převzal a uhradil, je nutné po vzájemné dohodě zboží vrátit prodávajícímu osobně v sídle společnosti nebo obyčejným balíkem, aby měl prodávající možnost překontrolovat obsah a úplnost balíku. Následně bude hotovost vyplacena na místě nebo zaslána na účet kupujícího. V případě, že prodávající při zasílání zboží kupujícímu uhradil poštovné, tato částka při vrácení peněz zůstává prodejci jako manipulační poplatek.

Odpovědnost za vady

Záruční doba běží ode dne předání zboží zákazníkovi. Prodávající je povinen poskytnout záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží se vztahuje záruka 12 a 24 měsíců, podle druhu produktu. Pokud zjistí kupující při převzetí zboží vady, je povinen tyto skutečnosti sdělit co nejdříve vždy písemně a doporučeně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Neplatí pouze v případě, že mezi účastníky bylo písemně dohodnuto něco jiného. Pokud odešlete objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasíte. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Tato stránka používá cookies. Vice info