Pravidla chování

Pravidla chování na střelnici

Nejdůležitější pravidla chování na střelnici

V prostoru lukostřelnice jste povinni bezvýhradně dodržovat pokyny trenérů a ostatních zaměstnanců lukostřelnice a řídit se návštěvním řádem lukostřelnice pro veřejnost. Návštěvní řád v jeho plném znění najdete vždy vyvěšen přímo na střelnici.

Ty nejdůležitější pravidla však uvádíme zde:

Pokud střílíte poprvé, upozorněte na to trenéra.

Při střelbě používejte chrániče rukou (předloktí) a prstů vhodné velikosti. Doporučujeme zakoupit si tyto chrániče vlastní.

Při střelbě smíte používat pouze zařízení, které Vám určí trenér. Bez souhlasu trenéra si vybavení nemůžete vyměnit.

Při střílení musíte stát na střelecké čáře.

V průběhu střelby nemluvte na střelecké čáře ani nerušte střelce během střílení.

Šípy můžete nasadit na tětivu až v okamžiku, kdy jsou všichni střelci na střelecké čáře nebo v prostoru za ní. Za žádných okolností nesmíte střílet ani nasadit šíp na tětivu, pokud se kdokoli nachází na střelnici před střeleckou čárou (včetně prostoru za terčem).

Je zakázáno provést výstřel bez založeného šípu. Pokud si nátah zkoušíte bez šípu, nikdy "nevystreľte na prázdno". Poškodili byste luk.

Luk smíte napínat jen na střelecké čáře, směrem ke svému terči.

Počítejte s tím, že při výuce lukostřelby dochází k fyzickým kontaktům trenéra a střelců. Trenér vám musí pomoci zaujmout správnou polohu těla během celého výstřelu.

Při zjištění jakéhokoli poškození na náčiní okamžitě ukončete střelbu a hlaste poškození trenérovi. Nepokoušejte se náčiní sami opravovat.

K terčem neběhejte

Při vytahování šípů z terče dbejte na to, aby nikdo nestál těsně za Vámi.

Vystřelený šíp můžete jít hledat za terčovnici pouze se souhlasem trenéra.

Po ukončení střelby vraťte vše půjčené vybavení na místo, kam patří, nebo trenérovi.

Konzumace alkoholu je v celém areálu zakázána. Jakékoli osobě pod vlivem alkoholu je zakázáno střílení. Tento zákaz platí i pro všechny omamné nebo psychotropní látky.

V celém areálu lukostřelnice platí přísný zákaz kouření.

Do areálu lukostřelnice je zakázán vstup se psy.

Porušení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení z účasti na hodině lukostřelby bez nároku na vrácení ceny zaplacené hodiny. Osobě opakovaně porušující tato pravidla může být zcela zakázán vstup do areálu lukostřelnice.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Tato stránka používá cookies. Vice info